DEUTSCH ENGLISH DANSK SVENSKA
KLEIMANN
REAL ESTATE

Vi har specialiseret os i saneringsegnede beboelsesejendomme
fra byggeårene omkring 1900 i Berlins attraktive bydele.

Ejendomsmægler Kleimann yder Dem aktiv støtte i alle faserne
under køb og sanering af ejendomme.

Vi finder en egnet ejendom til Dem og udarbejder en
finansieringsplan for projektet. Efter ønske formidler vi kontakt
til en egnet bank og ledsager Dem under samtalerne med denne.

Den edsvorne sagkyndige som varetager ejendomsvurderingen
og notaren, som varetager den behørige bekræftelse af købet,
udpeges af os. Vi formidler gerne kontakt til en agent, som kan
varetage planlægning, projektstyring og byggeledelse, og som
kan sørge for, at et højtydende byggefirma gennemfører saneringen
i overensstemmelse med de fastsatte tider og budgettet.

Vi rådgiver Dem gerne med henblik på køb af ejendom i Berlin
ved en personlig samtale.