DEUTSCH ENGLISH DANSK SVENSKA
KLEIMANN
REAL ESTATE

Vi är specialiserade på renovering av flerfamiljshus från sekelskiftet
(omkring år 1900) i de attraktiva stadsdelarna runt Berlin.

Kleimann Real Estate stöttar Dig aktivt inom alla faser
vid köp av egendom och vid modernisering av egendom.

Vi hittar en passande egendom och utvecklar en finansierings-
planering för projektet. Enligt Din önskan tar vi kontakt med en
lämplig bank och följer med och stöttar vid samtal.
Vi ger i uppdrag att den legitimerade expertisen gör ett
expertutlåtande och att notarius publicus utför en vederbörlig
registrering av köpet.

För planering, projektstyrning och bygginstruktion förmedlar vi gärna
en företagare, som tar ansvar för att ett effektivt byggföretagande
genomför en sanering enligt tidsplan och alltefter budget.

Vi ger gärna goda råd under ett personligt samtal
beträffande köp av egendom i Berlin.