DEUTSCH ENGLISH DANSK SVENSKA
KLEIMANN
REAL ESTATE

Fordelene ved at købe ejendom i Berlin:

  • Lave ejendomspriser i en europæisk hovedstad og kulturmetropol
  • Attraktive saneringsegnede ældre ejendomme i bydele med
    udviklingspotentiale – fx. beboelsesejendomme
    på 1.500 – 2.000 m² beboelsesareal i Friedrichshain
  • Stigende udlejningspriser for ældre, sanerede bygninger
    siden 2005 omkring 8,6 %
  • Lave saneringsudgifter
Berlin er idag et af Europas mest indflydelsesrige politiske centre, som
også gennem sin kulturelle arv er en af de mest besøgte hovedstæder.

Den tyske hovedstad har etableret sig som et betydningsfuldt
trafikknudepunkt og som centrum for økonomi, kultur og uddannelse.
Berlins fremragende institutioner som de talrige universiteter,
forskningsforetagender, teatre, museer, men også festivaler,
nattelivet og arkitekturen er kendt verden over.

Hovedstaden ved Spreefloden med 3,5 mio indbyggere nyder idag især
godt af de mange søer og parker, de seneste genopbygningsplaner for
Potsdamer Platz og af de omfattende investeringer i den offentlige
nær- og fjerntrafik, samt restaureringen af den historiske indre bydel.

I dag fornemmer enhver det positive resultat, når gaderne summer
af liv og stemning, folk går på café eller restaurant, eller bryder
op for at gå til kulturelle arrangementer i operaen eller i teatret.

Berlin nyder voksende anseelse. Ikke kun store amerikanske
investeringsfonde investerer i ejendomme i Berlin, men også
almindelige borgere fra ind- og udland vil gerne investere
i hovedstaden. Nu, snart 20 år efter murens fald og den næsten
afsluttede forvaltning af et af historiens største saneringsprojekter,
tæller den tyske hovedstad i dag til en af de mest aktive storbyer
i verden. På mellemlang og lang sigt kan der ifølge eksperter forventes
en stabil værdistigning på Berlins ejendomsmarked.

Investeringerne i fremtidig værditilvækst er altså sat iværk:
Markedet følger først efter senere:
Ejendomme i Berlin regnes efter international målestok for klart undervurderet.