DEUTSCH ENGLISH DANSK SVENSKA
KLEIMANN
REAL ESTATE
Kleimann Real Estate erbjuder en målinriktad rådgivning
vid köp och försäljning av lägenheter och affärslokaler i Berlin.

Med en kombination av branschkännedom och ett professionellt
tillvägagångssätt öppnar vi dörrarna för en framgångsrik
verksamhet inom fastighetsmarknaden.